dilluns, 27 de juny de 2011

Reunió del Consell escolar - 27 de maig de 2011

1. S’aprova l’acta de la reunió anterior.


2. Índexs d'assistència professorat
darrer mes (abril)
4,5% en ESO i Batxillerat
Un percentatge superior al dels darrers anys. La direcció informa que les causes són diverses,com ara permisos per concedits per la direcció, per malaltia i ingrés de familiars, malalties, permisos diversos.....
La direcció espera reduir el percentatge de baxes i fer quie no arribi al 3%. Ara està en el 2,7%.
Les baixes, pel que fa als cicles formatius, passa molt poc de l'1%. I en la majoria dels casos són hores de permís per assistir a l'Sapain Skills.
El mes de maig, informa la direcció, no ha tingut la incidència en absentisme que el d'abril.


Des de l'AMPA manifestem el malestar per les baixes que han afectat especialment a 2n d'ESO D. Ha arribat al 50% en els darrers temps.
També hem preguntat com s'avalua el professorat substitut en el marc de la certificació ISO 9001/2008. La direcció ha explicat que aquesta certificació, recentment obtinguda, és la culminació d'una feina feta duta a terme en els darrers 4 anys, destinada a validar i auditar procediments i protocols. Un treball que ha reportat més beneficis que no pas perjudicis. Gràcies a l'auditoria es poden demanar resultats. També hi té molt a veure el Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) que ha seguit l’Institut.


4. Pel que fa a les preinscripcions, són les previstes per centre, tant en els graus mitjà i superior com en el curs pont. El curs vinent, 2011-2012, iniciaran 11r d'ESO un total de 120 alumnes, això és 4 grups.


5. Projectes d'innovació FP. La direcció informa que aquests projectes els ha fet el Ministeri d'Educació i ciència. L'any passat respongueren al nom d'ARCE. Pretenen fomentar el treball cooperatiu entre centres de diversos llocs de l'Estat. A més estan dotats econòmicament. L'institut ha demanat de participar en tres programes. El ministeri aprovarà aviat els centres participants. Participar-hi, a l'entendre de la direcció,comporta dotacions econòmiques específiques, l'intercanvi i el treball conjunt amb altres centres.


6. Sortides. La direcció de l'institut informa de les que hi ha previstes per al mes de juny. Formen part del crèdit de síntesi. Els alumnes sancionats.


7. Informació de l’AMPA
En aquest punt presentem les qüestions i temes plantejats en la darrera assemblea de mares i pares. Així exposem el motiu pel qual s’haurien passat autoritzacions per sortir abans d’hora – per manca d’un professor – un cop passada la data en qüestió. El professorat en dubta, d’aquesta qüestió, argumentant que no té cap sentit i apuntant que potser són els alumnes el qui han passat tard el full.


Informem de la sociliatzació dels llibres. La responsable de francès demana a l’AMPA un llistat dels llibres i a qui van assignats per repartir-los a la seva classe.


Informem de l’elaboració d’un document per canalitzar els ajuts per sortides als departaments. Aquests hauran d’elaborar la petició que considerin oportuna i lliurar-la en el termini corresponent. L’AMPA té una quantitat econòmica destinada a aquest tema que es repartirà en funció de les peticions.


S’informa que a partir d’aquesta reunió Jordi Jorba, representant de l’AMPA amb veu però sense vot al Consell Escolar, passa a ser membre de ple dret d’aquest ens tot substituint una baixa.


8. Inversions


La Direcció del centre informa del pla d’inversions, xifrat en 35.462€. Afectarà a diversos espais del centre, així com a l’exterior – millores en jardineria i càmeres de seguretat.


9. Torn obert de paraules
S’informa del resultat del concurs de la il·lustració per la carpeta i agenda pel curs vinent. El guanyador és Joan Laureà Florit, premiat amb 100€. En segona posició queda Meritxell Barnola, qui rebrà un premi de 70€.


S’informa que els alumes del centre participants en el CATSkills així com els de la resta del país han estat convocats a un acte de reconeixement el 20 de juny, a les instal·lacions de INEFC.


Proper curs:
La direcció informa que començarà el 12 de setembre. Hi haurà 5 dies de lliure disposició. L’Ajuntament ha proposat fórmules per ubicar aquests dies al calendari. Es parlarà del tema al Consell Escolar Municipal.


Direcció informa que pel curs proper informarà inspecció que els dilluns per la tarda no es farà classe. L’argument és que l’alumnat va molt carregat d’hores lectives i el rendiment, especialment per la tarda, baixa en picat. Caldrà veure què diu Ensenyament.


El Consell parla de les previsibles retallades dels recursos per educació. S’acorda fer-hi alguna acció per a manifestar l’oposició de la comunitat de l’institut. Quant a la plantilla de professorat, direcció explica que no se n’hauria de perdre molt, el proper curs.


La reunió de primer d’ESO es farà el dia 28 de juny, a les 18,30h.


El 29 de juny és la data acordada pel proper Consell Escolar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada