dimarts, 25 d’octubre de 2011

Consell escolar - 22 de setembre

Primer consell del curs 2011 - 2012.

La direcció del centre informa de com ha anat el procés de matriculació als diferents cursos i cicles que ofereix l'institut. Globalment, a Ripollet, no hi ha vacants en cap institut. El nostre centre no és una excepció. Matricular més infants suposaria forçar ratio.

S'informa de l'inici del curs. Ha imperat la normalitat. El professorat necessari pel volum d'alumnat - més alt que mai - hi és. A més s'explica que les baixes es cobreixen ràpidament.
L'augment de l'alumnat ha comportat que hi hagi una gran ocupació dels espais del centre. No hi ha espais buits. Tot i això no s'han de fer classes en espais "surrealistes". Sí que genera algunes disfuncions, l'alta ocupació, en matèria de neteja de les aules. Es treballarà per minimitzar-ne els efectes.

El calendari del curs, en aquesta reunió, s'està treballant i en tenir-lo, es passarà per a la seva aprovació. Sí que es coneixen algunes variables, com els exàmens de setembre, que es farien els dies 3 i 4. Incidiran, aquestes proves, en el procés de socialització de llibres i en la posterior matriculació. A més aquells dies s'estarà a ben poc de l'inici del curs 2012 - 2013.

En el punt dedicat a la informació de l'AMPA exposem l'èxit de la socialització dels llibres de text, amb una participació molt alta. Recordem als docents que els llibres no s'han de marcar de cap manera.
Demanem que es col·loqui alguna pancarta o sistema semblant per evitar la gran incidència del sol a la sala que ens cedida.
Exposem les queixes múltiples que hem rebut per la molesta presència de mosquits. Sol·licitem que en poder, es fumigui.
Quant al tema de l'aparcament, proposem es demani a l'Ajuntament poder habilitar el solar del costat del centre com aparcament. La col·locació del carril bici ha limitat molt les possibilitats d'aparcar en el carrer d'accés al centre. A més, en les hores puntes es produeix un efecte de coll d'ampolla.
Preguntem si hi ha prou metres al gimnàs per adequar-lo com espai multiusos pel centre. La direcció informa que si que n'hi ha i que es treballarà en aquest sentit.


Consells escolars - 2 i 29 de juny

Comentem, en aquest text, les aportacions de l'AMPA en els Consells escolars celebrats els dies 2 i 29 de juny d'enguany.

Consell del 2 de juny


Es parla de l'assistència del professorat. Intervenim per manifestar el malestar de les mares i els pares respecte a l'assistència dels docents, especialment en el cas de 2n d'ESO.
En el punt específic dedicat a la informació de l'AMPA exposem que per aquest curs la gestió de la socialització dels llibres es farà a través d'una bases de dades i cada família tindrà un número assignat. Així ha estat.


Vam preguntar què es pot fer amb els llibres de text que s'han perdut. En sorgiren diverses accions aprendre. I recomanàrem que els ajuts que fem arribar als departaments de cara a fer sortides i altres activitats el curs 2011 - 2012 es facin arribar el més aviat possible. Fins i tot encara que l'activitat programada posteriorment i per circumstàncies no previstes, no es fes.

Remarquem que la comunicació del centre respecte a la comunicació de l'absència de professorat d'alguns cursos es va fer molt tard. Fins al punt que en alguns casos es produí dies després d'haver-se registrat.
Constatem que el sistema de comunicació via SMS amb les famílies funciona molt bé. S'ha notat en un increment de la participació de mares i pares a les reunions convocades per l'AMPA.

Consell del 29 de juny

Fem una valoració del procés de socialització de llibres de text. i de l'alumnat que hi ha participat.
Les dades són les següents:

1r ESO 80
2n ESO 95
3r ESO 74
4t ESO 71

Valorem positivament tot el procés i el seu funcionament a l’institut i acordem, els integrants del consell, continuar-lo els pròxims cursos.

En l'apartat dedicat a la informació de l'AMPA, exposem que insistirem a l’Ajuntament de treure el carril bici que passa davant de l’institut tot demanant que s’utilitzin les zones d’aparcament noves. Demanarem que les places d’aparcament per a minusvàlids tinguin la vorera adequada.
Constatem els avantatges del servei de SMS amb les mares i els pares. Un exemple més: l'agilitació del procés de socialització. Quant als llibres de text, demanem al professorat que l’alumnat no pot marcar els llibres de text (subratllat, etc...). Fa molt difícil després que els pares i mares que els reben, en el procés de socialització, els admetin.

Recordem que s’ha incrementat l’horari d’atenció a l’AMPA i que s’ha creat un blog - aquest - per tal que els pares i les mares el puguin consultar.